หลวงปู่ประยงค์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว

หลวงปู่ประยงค์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว

นับเป็นข่าวเศร้าของชาวฉะเชิงเทราและลูกศิษย์ลูกหา เมื่อพระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) หรือ หลวงปู่ประยงค์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ได้มรณภาพลงแล้วอย่างสงบ

โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ระบุว่า พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา สิริอายุได้ 95 ปี 5 เดือน

สำหรับ พระธรรมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2468 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ พระสายกัมมัฏฐาน

กระทั่งอายุ 38 ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2500 ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ

พระธรรมมังคลาจารย์ได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก ส่วนเกียรติคุณ พ.ศ.2553 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนตำแหน่งฝ่ายปกครอง พ.ศ.2521 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2528 เป็น เจ้าคณะตำบลบางวัว พ.ศ.2529 เป็น พระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2532 เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน, พ.ศ.2546 เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง, พ.ศ.2552 เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.2556 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง และ พ.ศ.2559 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12