หวยญีปุ่น Numbers 4

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4ย้อนหลัง

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 03 2566

เลขที่ออก
0534
3 ตัวบน
534
2 ตัวล่าง
05

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 02 2566

เลขที่ออก
1766
3 ตัวบน
766
2 ตัวล่าง
17

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 01 2566

เลขที่ออก
1781
3 ตัวบน
781
2 ตัวล่าง
17

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 31 2566

เลขที่ออก
0457
3 ตัวบน
457
2 ตัวล่าง
04

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 30 2566

เลขที่ออก
9034
3 ตัวบน
034
2 ตัวล่าง
90

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 27 2566

เลขที่ออก
5238
3 ตัวบน
238
2 ตัวล่าง
52

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 26 2566

เลขที่ออก
7248
3 ตัวบน
248
2 ตัวล่าง
72

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 2566

เลขที่ออก
5224
3 ตัวบน
224
2 ตัวล่าง
52

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 2566

เลขที่ออก
8428
3 ตัวบน
428
2 ตัวล่าง
84

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 2566

เลขที่ออก
1349
3 ตัวบน
349
2 ตัวล่าง
13