รวมเลข ครูบาพรรณ เกจิชื่อดังลำพูน หลังมรณภาพละสังขารแล้ว

รวมเลข ครูบาพรรณ เกจิชื่อดังลำพูน หลังมรณภาพละสังขารแล้ว

หลังเกิดเป็นข่าวเศร้า สร้างความเสียใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมาก หลังมีข่าวออกมาว่า หลวงปู่ ครูบาพรรณ พรหมฺเสโณ หรือ พระครูพินิจสารธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้มรณภาพละสังขารแล้ว เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 2 ก.พ.2564 สิริอายุ 94 ปี 73 พรรษา และจากความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางโชว์เลขคอทคอม ขอรวบรวมประวัติ และเลขมงคลประจำตัวของท่านมาให้ได้ทราบกัน เผื่อว่าการจากไปของพระนักพัฒนาครั้งนี้จะให้โชคกับศิษยานุศิษย์เป็นครั้งสุดท้าย

โดยประวัติครูบาพรรณนั้น มีนามเดิมว่า พรรณ์ นามสกุล แหงมมา เป็นบุตรของพ่อแก้ว แม่จันทร์ แหงมมา เกิดเมื่อวันที่ 11 ต.ค. พ.ศ.2471 ณ บ้านหนอง ม.2 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน ต่างมารดา 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน บิดามารดามีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงดูครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพ แต่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้บวชเป็นสามเณรในวัย 19 ปี หลังจากเข้ามาเป็นศิษย์ พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา) ผู้มีศักดิ์เป็นน้าชาย

ซึ่งการบวชเป็นสามเณรครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 30 พ.ค. พ.ศ.2489 ต่อมาเมื่ออายุครบ 21 ปี สามเณรพรรณ์ แหงมมา ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันที่ 2 พ.ค. พ.ศ.2492 เวลา 12.00 น. ได้รับสมณฉายาว่า “พรฺหมฺเสโนภิกขุ” และในระหว่างที่อยู่ในสมณะ ครูบาพรรณ ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์และศึกษาเล่าเรียนสำนักของครูบาเจ้าชัยยะวงศามาโดยตลอด

อีกทั้งได้ติดตามท่านครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ไปทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้พระครูท่านมีความชำนาญในการก่อสร้างการพัฒนา การปฏิบัติธรรม และมีประสบการณ์ในชีวิตสมณเพศอย่างสูงส่ง จนได้รับตำแหน่งสำคัญในทางพุทธศาสนามากล้น อาทิเจ้าอาวาสวัดนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้, เจ้าคณะตำบลนาทราย-ก้อ อ.ลี้ เจ้าคณะตำบลนาทรายเขต 2 อ.ลี้, ตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย เป็นต้น

เมื่อย้อนรำลึกถึงประวัติของครูบาพรรณกันไปแล้วคราวนี้ มาดูเลขมงคลประจำตัวของท่านกันบ้าง โดยมีเลขที่น่าสนใจคือ

  • 11,10,2471 เดือนปีเกิด
  • 94,73 อายุปี และอายุพรรษา
  • 16,30,02,2564 วันและเวลาในการละสังขารของท่าน
  • 19,21 คืออายุที่บวชเป็นสามเณรและภิกาุในพระพุทธศาสนา
  • 30,05,2489 วันที่บวชเป็นสามเณร
  • 02,05, 2492 วันที่บวชเป็นภิกษุสงฆ์

สรุป

ครูบาพรรณ ถือเป็นเกจิชื่อดังที่เป็นเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชนเผ่าปกาเกอะญอ เนื่องจากครูบาพรรณ เป็นหลานชายของ ครูบาวงศ์ หรือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย และเป็นนักพัฒนาที่ช่วยยกระดับของคนเผ่านี้ สำหรับสรีระสังขารของครูบาพรรณ ถูกตั้งไว้ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เพื่อสวดพระอภิธรรม หากศิษย์ยานุสิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวของครูบาพรรณอยากไปร่วมถวายความอาลัยในครั้งนี้ก็สามารถไปได้ที่วัดดังกล่าว