เปิดดวงวันเกิดของทั้ง 7 วัน เฮงรับปีขาล 2565 โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

วันนี้แอดมินจะพาแฟนโชว์เลข มาเปิดดวงวันเกิดของทั้ง 7 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เสริมความเฮงรับปีขาล 2565 โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร เมื่อเดือนธั...