เผยเลข ทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินอุดรธานี

จากกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยัง จ.อุดรธานี ในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอ...