เวียนเทียน New Normal อยู่ที่ไหนก็ทำได้ ผ่านช่องทางออนไลน์

เนื่องในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ อีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาพุทธ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตร ฟังพร...