ไปดีนะ! เตี้ย มช. สุนัขแสนรู้แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิต

เตี้ย มช. สุนัขแสนรู้แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิต หลังจากที่สุนัขชื่อดังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างพี่ “เตี้ยมช.” ได้หายตัวไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภา...