โชว์เลขเด็ด หวยงวด วันพืชมงคล 2563 จากเซียนหวยทุกสำนัก

สำหรับ วันพืชมงคล ในปี 2563 นั้น ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม โดยในปีนี้จะไม่มีการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระ...