สรุปผลโหวตนายกฯ ‘พิธา’ คะแนนไม่ถึงเป้า พลาดเก้าอี้นายกฯ ส.ว. ส่วนใหญ่งดออกเสียง

สรุปผลโหวต พิธา จากกรณีประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ซึ่งมีการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับ...