นึกว่าโจรยกเค้า ครัวพังเสียหาย สุดท้ายเป็นเพราะ ตัวเหี้ยบุกบ้าน

ชาวบ้านในจังหวัดสระบุรี ถึงกับตกใจ เมื่อเข้าบ้านไปแล้วพบว่าครัวพังคล้ายโจรมายกเค้า แต่ที่จริงนั้น มันไม่ใช่โจร ไม่ใช่ขโมย แต่เป็น…. ตัวเหี้ยบุกบ้าน ณ...