โชว์เลข ข่าวดัง ส่องเลข คลองโอ่งอ่าง หลังติด 1 ใน 6 Asian Townscape Awards 2020

นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจไม่น้อย เมื่อ คลองโอ่งอ่าง ซึ่งเป็นคลองใจกลาง กทม. ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในด้านการปรับภูมิทัศ...