สลากดิจิทัล 3 วันขาย 4 ล้านใบ แต่แผงหวยเงียบสนิท บ่นรัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

แม่ค้าแผงหวยบ่นกันทั่วหน้า หลังรัฐบาลเปิดขายสลากดิจิทัล ลูกค้าหด หันไปอุดหนุนสลากดิจิทัลแทน หวั่นแผงขายสลากไปไม่รอด บ่นรัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แผงขายลอตเ...