งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
8892
3 ตัวบน
001
2 ตัวล่าง
92

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
1732
3 ตัวบน
641
2 ตัวล่าง
32

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
6166
3 ตัวบน
004
2 ตัวล่าง
66

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
4340
3 ตัวบน
684
2 ตัวล่าง
40

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
4809
3 ตัวบน
288
2 ตัวล่าง
09

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
7597
3 ตัวบน
352
2 ตัวล่าง
97

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
4934
3 ตัวบน
271
2 ตัวล่าง
34

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
6927
3 ตัวบน
541
2 ตัวล่าง
27

งวดประจำวันที่

16

ก.ค.

เลขที่ออก
5103
3 ตัวบน
128
2 ตัวล่าง
03

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

เลขที่ออก
8145
3 ตัวบน
451
2 ตัวล่าง
45